Onze visie

De visie van Buningh Productivity is dat vertrouwen een essentiële voorwaarde is voor succes. Wij denken dit vertrouwen te kunnen winnen door het belang van opdrachtgevers voorop te stellen, en als kundige en betrouwbare partner te staan voor het realiseren van de veranderdoelstellingen. Hierbij zijn subsidiemanagement en energiebesparing instrumenten, om bij klanten aan een beginnende vertrouwensrelatie te kunnen werken.

Wij onderkennen verschillende bedrijfscompetenties. Dit zijn de proces- en installatietechnische competentie, de mensfactor, alsmede de inrichting van informatiesystemen. Voor een optimaal veranderingsproces nemen we ze alle drie mee. Van de geïnitieerde of uitgevoerde verandertrajecten wordt de besparing in uitstoot van fossiele broeikasgassen bijgehouden middels de ‘carbon meter’.