Onze missie

Als kundige bedrijfsingenieurs is de missie van Buningh Productivity de regionale maakindustrie te versterken. En dit binnen bedrijfseconomische mogelijkheden zodanig te doen, dat vanuit de industrie de lange termijn doelen voor een energie neutrale samenleving worden ondersteund.

Hoe willen wij dit bereiken

Dit wil Buningh Productivity bereiken door vanuit een positie als strategische partner, onderdeel uit te (mogen) maken van het strategieproces van geprefereerde relaties en de daaruit volgende investeringsagenda’s. Waar de uit dit proces voortkomende veranderbehoefte de verandercapaciteit van de organisatie overstijgt, vullen wij deze graag voor opdrachtgevers in.