Uw bedrijfsvoering geeft u vermoedelijk andere hoofdbrekens in de tijd. Ten tijde van sterke groei en hoogconjunctuur betreft dit het adequaat beleveren van klanten en opschalen van productieprocessen. In mindere tijden ligt de nadruk op het doorvoeren van proces- en productiviteitsverbetering en reductie van kosten. Daarnaast  stellen innovatie en productontwikkeling qua kennis, inzet  en vaardigheden vaak extra eisen aan uw organisatie, waarin niet altijd wordt voorzien …

Klein team

Vanuit een klein team van zeer ervaren professionals ondersteunt Buningh Productivity u hierin graag. Zowel voor wat betreft het toetsen van uw investeringsvisie als voor het doorvoeren van wijzigingen, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van bestaande financierings– en subsidieregelingen.

Ons streven

Buningh Productivity streeft ernaar uw concurrentiekracht te versterken: door net zoals de mieren in de bovenstaande foto vanuit structuur, discipline en samenwerking tot ongeëvenaarde prestaties te komen en daarmee de concurrentie voor te blijven!